Personal development career
Rozwój osobisty

Wypalenie zawodowe – zasady wspierające rozwój

17 sierpnia 2016 • Autor:

WYPALENIE ZAWODOWE

Wypalenie zawodowe definiuje się, jako jedną z możliwych odpowiedzi jednostki na chroniczny stres, związany z działalnością zawodową. Pojawia się w zawodach, których cechą jest ciągły kontakt z ludźmi, wymagający zaangażowania emocjonalnego. Chodzi o ten typ profesji, w którym bliski kontakt interpersonalny wiążący się z procesami zaangażowania i wymiany emocjonalnej odgrywa główną rolę, profesji, w której osoba wykonawcy stanowi swoiste narzędzie pracy i jest miernikiem jej skuteczności.

WIĘCEJ


Rozwój osobisty

Uważaj na swoją Uwagę

21 lipca 2016 • Autor:

slow down and relax

Jeśli chcesz stworzyć coś na prawdę dobrego, coś z czego będziesz zadowolony, musisz poświęcić temu to, co masz najcenniejsze i nie chodzi tu o czas. Uwaga to wspaniały mechanizm, dający nam możliwość realnego wpływania na to co i jak robimy, a nawet jak się z tym czujemy. Obok emocji to kluczowy czynnik zaangażowania i fundament własnej prawdziwej osobistej skuteczności, dzięki któremu umysł selekcjonuje docierające informacje. Przynajmniej takie było założenie. Kilka lat temu naukowcy z University of California w San Diego obliczyli, że codziennie za pomocą różnych mediów wchłaniamy 34 gigabajtów danych, co przekłada się na około 100 000 słów. Obecnie jesteśmy dosłownie przeciążeni informacjami, którymi jest wszystko co znajduje się w zasięgu naszego wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku.

WIĘCEJ


motywacja, przywództwo, Życie szefa

Przywództwo sytuacyjne

10 lipca 2016 • Autor:

Business Leadership Management Vision Professional Concept

” Sztuka przywództwa to sztuka przekonywania ludzi, by powierzone zadania wykonywali dobrowolnie”  – Kenneth Blanchard

Przez długi czas w koncepcjach przywództwa opisywano dwa style – autokratyczny
i demokratyczny i trwały dyskusje, który z tych stylów jest bardziej skuteczny. Każdy ze stylów miał swoje wady i zalety i trudno było stwierdzić wyższość jednego z nich.Model zarządzania sytuacyjnego, który stworzyli Paul Hersey i Kenneth Blanchard, opierając się na wieloletnich badaniach w organizacjach, wprowadził nowy sposób myślenia o zarządzaniu. Nie szuka odpowiedzi na pytanie, który styl zarządzania jest najlepszy, ale pokazuje, że sposób zarządzania zależy od sytuacji.

Model zarządzania sytuacyjnego, który stworzyli Paul Hersey i Kenneth Blanchard, opierając się na wieloletnich badaniach w organizacjach, wprowadził nowy sposób myślenia o zarządzaniu. Nie szuka odpowiedzi na pytanie, który styl zarządzania jest najlepszy, ale pokazuje, że sposób zarządzania zależy od sytuacji.

„Każdy pracownik wymaga innego podejścia. Nie ma jednego idealnego stylu przywództwa – zależy on od sytuacji, czyli etapu rozwoju pracownika i zadania, które ma wykonać”.

WIĘCEJ


Change Management Business Terms
Aktualności, Dla menedżera, motywacja, przywództwo

Budowanie zaangażowania pracowników.

20 czerwca 2016 • Autor:

Kiedy dostrzegamy, że w naszej firmie pracownik lub grupa pracowników posiada jakiś określony talent, czy rozbudowane kompetencje zawodowe, to powinniśmy zaplanować proces rozwoju takiej osoby w naszej organizacji.

Proces rozwoju talentu w organizacji powinien uwzględniać przede wszystkim zaangażowanie takiej osoby, różnego rodzaju działania biznesowe, czyli projekty nowe wyzwania zawodowe, które tej osobie pozwolą rozwijać swoje talenty i kompetencje. Proces rozwoju talentu takiej osoby powinien także uwzględniać ścieżkę szkoleniową, motywacyjną za realizację konkretnych celów i przechodzenie kolejnych poziomów rozwoju. Trzeba się też zastanowić, czy nie ma przestrzeni, aby taką osobę awansować na wyższe stanowisko.

WIĘCEJ


Inspiration. Chart with keywords and icons. Sketch
motywacja

Dwa największe motywatory na świecie.

12 czerwca 2016 • Autor:

Temat motywacji i motywowania siebie lub innych do dzialania jest tematem niezmiennie aktualnym. Wszyscy szukają cudownych rozwiązań w tym zakresie, więc… Dziś przekażę Wam wiedzę tajemną!

Dziś podzielę się z Wami niezwykle wartościowym doświadczeniem, które jest w zgodzie z największą a zarazem najprostszą wiedzą na temat ludzkiej motywacji!

Wiele jest książek na temat automotywacji. Można odnaleźć mnóstwo ofert szkoleniowych, które obiecują poznanie technik motywowania się do wielu różnych działań. Sama często, w trakcie coachingu czy szkoleń, pracuję z ludźmi nad tym, jak odnaleźć w sobie motywację do zmiany czy rozpoczęcia działania. Najczęściej jednak pracuję w tym temacie sama ze sobą. Trzeba przyznać, że jestem mistrzynią odkładania na później i gromadzenia pomysłów na działania w fazie inkubacji.

WIĘCEJ


stress management concept circle on blackboard
Rozwój osobisty

OSWOIĆ STRES

14 maja 2016 • Autor:

54 % pracowników bardzo często doświadcza stresu w pracy (badania OECD), 40 % pracowników korporacji stwierdziło u siebie wypalenie zawodowe, i taki sam procent twierdzi, że problem stresu nie jest właściwie rozwiązywany w ich miejscu pracy (źródło: Slowlajf.org.pl). Badania pokazują jedynie przybliżoną skalę problemu, z którym przyszło się nam mierzyć w wymiarze własnym, indywidualnym jak również organizacyjnym.

Stres to nieodłączny towarzysz naszej codzienności. Uruchamia się w różnych sytuacjach i przebiega z różnym natężeniem. W jednej chwili potrafi zmienić nasze samopoczucie oraz wpłynąć na nasze zachowanie. Zazwyczaj postrzegamy go jak wroga, którego chcemy zwalczyć, zapominając, że jego ewolucyjną rolą jest mobilizowanie nas do przetrwania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Przewlekły stres utożsamiany jest z obniżonym nastrojem, spadkiem efektywności, niższą odpornością immunologiczną i psychiczną, chronicznym zmęczeniem i wypaleniem zawodowym.

WIĘCEJ


Teamwork Concept. Multicolor on White Brickwall.
Dla menedżera

4 etapy budowania efektywnego zespołu pracowników

27 kwietnia 2016 • Autor:

Różnorodny rodzaj zadań i wyzwań czeka na menedżera na początku tworzenia zespołu pracowników, a inne w późniejszych fazach pracy. Nie mniej jednak, by cieszyć się efektywną pracą zespołu pracowników, warto aby pamiętał o kilku rzeczach. Jakich?

Na początku tworzenia zespołu należy pamiętać, iż zaczyna się dowodzić ludźmi z różnymi oczekiwaniami, potrzebami i doświadczeniami, którzy rozpoczynają wspólną pracę. Manager spotyka się z mixem oczekiwań i nowych wyzwań w tworzeniu zespołu.

WIĘCEJ


Coaching VECTOR SKETCH NOTES
Rozwój osobisty

6 zasad coachingu

15 kwietnia 2016 • Autor:

Jenny Rogers w swojej książkę „Coaching. Podstawy umiejętności.” wyszczególniła 6 zasad na jakich powinien opierać się dobry coaching.

Jakie to zasady i co oznaczają dla procesu coachingowego?

 • Klient jest źródłem zasobów. Dlatego coach nie wie co jest dobre, a co jest złe dla klienta. Coach ma, poprzez zadawanie pytań i przeprowadzanie różnych ćwiczeń, pomóc określić zasoby klienta. Zasobami mogą być zarówno umiejętności, cechy charakteru, status społeczny lub wartości materialne.
 • Coach sprawia, że klient zaczyna korzystać z własnych zasobów. Docelowo zadaniem coacha jest to, aby nie był on potrzebny swojemu klientowi; coach nie może uzależniać klienta od relacji ze sobą. Dlatego między innymi coaching jest bardzo jasno określony w czasie i jest krótkoterminową formą pracy.
 • Coaching dotyczy całej osoby,  tzn., że dotyczy zarówno przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W konsekwnecji w procesie coachingowym czerpie się z tego co było, albo na zasadzie czerpania wniosków z popełnionych błędów, albo odnajdywania swoich zasobów w minionych działaniach. W sytuacji, gdy klient będzie chciał się zajmować swoim dzieciństwem lub jakimikolwiek traumami z przeszłości- coach powinien skierować taką osobę na terapię lub poradę psychologiczną.
 • Celem coachingu jest zmiana i działanie. Bo sukces jest wtedy, gdy jest i myślenie i działanie, a nie tylko jedno z nich.
 • Coach i klient są sobie równi. Coaching jest niedyrektywną formą pracy, a coach jest partnerem w rozmowie. Zarówno klient, jak i coach mogą podjąć decyzję o zakończeniu procesu coachingowego. Klient jeśli uważa, że praca nie przynosi efektów (lub zostały one osiągnięte wcześniej niż planowano), coach, jeśli uważa, że jego kompetencje są niewystarczające lub też temat pracy wykracza poza możliwości coacha.
 • Klient wybiera temat- użyteczny i ekologiczny. Ponieważ to klient jest specjalistą od swojego życia, to on proponuje temat pracy na danej sesji. Zadaniem coacha jest jednak sprawdzić, czy temat ten jest tym faktycznym do rozmowy, czy też może kryje się coś głębiej. Użyteczność i ekologiczność związana jest z ogólnymi zasadami coachingu dotyczącymi celu. Cel musi być użyteczny, czyli przydatny dla klienta. Jednocześnie musi być ekologiczny, tzn. nie może niczego niszczyć (np.: jeśli mama trójki małych dzieci, będzie miała cel, aby wyjechać bez nich w roczną podróż dookoła świata, to coach będzie musiał sprawdzić, czy ten cel będzie na pewno ekologiczny dla tej mamy).

WIĘCEJ


Speech bubble made out of large group of people silhouettes
Rozwój osobisty

Angażujące Wystąpienia Publiczne

4 kwietnia 2016 • Autor:

Jak zachować się podczas prezentacji? Co zrobić ze swoją postawą? Jak wywrzeć pozytywne pierwsze wrażenie? Te i wiele innych pytań zadaje sobie wiele osób prezentując dane, występując publicznie czy też prowadząc spotkania zespołu.

“Sztuka   prezentacji,   czyli   manipulowanie   wywieranym   wrażeniem,   to   proces   polegający   na  kontrolowaniu  sposobu,  w  jaki  jest  postrzegana  jest  osoba  przez  otoczenie”

Sukces  zawodowy  człowieka  w  bardzo  dużym  stopniu  zależy  od  tego,  jak  go  postrzegają  i  oceniają  inni.  Dlatego  też  każdy  z  nas  stara  się  kontrolować  wrażenie  wywierane  przez  siebie  i  w  pewnym  stopniu  nim  kierować.  Zazwyczaj  sposób,  w  jaki  prezentujemy  się,  jest  w  miarę  prawdziwy,  chociaż  mamy  tendencje  do  selekcjonowania  prawdziwych  informacji  na  swój  temat.  Na  ogół,  aby  osiągnąć  zamierzone efekty, staramy się przekazywać otoczeniu jak najlepszy wizerunek siebie i bardzo rzadko stosujemy tzw. autoprezentację negatywną.

WIĘCEJ


Aktualności

Jak pytania od managera mogą kierunkować działanie pracownika?

13 marca 2016 • Autor:

Leadership

Zauważyłeś zapewne, że zarządzając ludźmi reagują oni w różny sposób na zadawane przez Ciebie pytana.

Zwróć uwagę, czy zdarza Ci się zadawać sobie samemu poniższe pytania, lub czy może Twoi pracownicy zadają sami sobie takie pytania?

 • Jak ja mogłem tak zrobić?!
 • Dlaczego znów tak się zachowałam?
 • Dlaczego znów popełniłem ten błąd?
 • Czemu cały czas robię to samo?
 • Dlaczego nic nie wychodzi tak jak chcę?
 • Czemu cały czas mam ten problem?
 • Dlaczego klienci są tacy okropni?
 • Dlaczego inni mogą, a ja nie?
 • Dlaczego inni to potrafią, a Ty ciągle nie?

WIĘCEJ